Slide UKLJUČI ME! ZAŽELI – PROGRAM
ZAPOŠLJAVANJA
ŽENA - FAZA II
KONTAKTIRAJTE NAS

Korisnik: Općina Otok

30.10.2020. – 30.1. 2022.

Razdoblje provedbe

1.799.450,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta
Kodni broj
UP.02.1.1.13.0217
Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II, Uključi me!

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

 

Korisnik: Općina Otok

Naziv projekta: „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II, Uključi me!“

Kodni broj: UP.02.1.1.13.0217

 

Razdoblje provedbe: 15 mjeseci (30.listopada 2020. – 30. siječnja 2022.)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.799.450,00 HRK. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Kratki opis projekta

Kroz projekt će se zaposliti 20 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a koje time izbjegavaju rizik od siromaštva te pružaju socijalne usluge pomoći i njege na području Općine Otok za minimalno 120 krajnjih korisnika starijih i nemoćnih koji su u nepovoljnom položaju čime potiču vlastitu socijalnu uključenosti kao i socijalnu uključenost samih korisnika.

Opći cilj projekta: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja.

Specifični cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a sa naglaskom na žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

Svrha i opravdanost projekta

Projekt se provodi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Općini Otok koja je područje od posebne državne skrbi, indeksa razvijenosti 96,67. To je ruralno i deprivirano područje posebno ugroženo negativnim demografskim i gospodarskim trendovima gdje dominira staro stanovništvo (prema popisu iz 2011.g. na području Općine živi 5.474 stanovnika, od čega 2.225 osoba od 60 godina života pa nadalje). Ukupan iznos odobrenih socijalnih davanja iz proračuna Općine u 2019. g iznosio je 499.426,00 kn.

Očekivani rezultati projekta

Zapošljavanje

Zapošljavanje novih 20 žena pripadnica ciljanih skupina koje će se ponovno vratiti na tržište rada i koje će pružati nužnu pomoć za minimalno 120 novih krajnjih korisnika.

Obrazovanje

Povećanje konkurentnosti na tržištu rada 10 žena pripadnica ciljanih skupina kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje pohađanjem verificiranih programa što će utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Integracija

Projektom će se poboljšat društvena i radna integracija ciljane skupine, osnažit njihov materijalni status i povećati osjećaj vrijednosti te umanjiti posljedice socijalne isključenosti i marginaliziranosti, diskriminacije i rizika od siromaštva.

Kvaliteta života

Ojačati će se socijalna integracija krajnjih korisnika, povećati kvaliteta njihova života, a jačanjem izvaninstitucionalne skrbi poboljšat će se psihofizičko zdravlje.
UKLJUČI ME!

Pokazatelji projekta

d
Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene (20)

20 žena selektirano s HZZ Ispostave Sinj, pružaju usluge korisnicima, zaposlene 12 mjeseci u pružanju usluga krajnjim korisnicima na području općine Otok. Dokazi postignuća: rješenja o prijemu u službu, rješenja o rasporedu, potpisne liste, obrasci JOPPD-a, obračuni isplaćenih plaća, izvodi prometa na računu.

h
Broj krajnjih korisnika uključenih u projektne aktivnosti (120)

Svaka žena vodi brigu o min. 6 korisnika Ukupno uključeno min. 120 korisnika kojima će zaposlene žene pružati pomoć i njegu. Dokazi postignuća: potpisne liste, popis krajnjih korisnika.

Broj pripadnica ciljane skupine uključenih u obrazovne aktivnosti (10)

10 žena pripadnica ciljane skupine pohađati će program obrazovanja/osposobljavanja. Dokaz postignuća certifikat o završenoj edukaciji.

Partneri i sponzori projekta

Upravljačko tijelo

Posredničko tijelo razine 2

Partner na projektu

Partner na projektu

Skip to content