Najava 4. Konferencije projekta „Uključi me!“

U petak, 29.listopada 2021 godine u dvorani Općine Otok s početkom u 10 sati održat će se 4. Konferencija o projektu Uključi me!

Korisnik projekta je Općina Otok čija je ukupna vrijednost 1.799.450,00 HRK. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), a provodi se u partnerstvu sa HZZ-om – Regionalni ured Split i Centrom za socijalnu skrb Sinj.

Razdoblje provedbe projekta je 15 mjeseci (30.listopada 2020. – 30. siječnja 2022.), a ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a sa naglaskom na žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci.

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja dok je specifični cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

* Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Otok.

 Skip to content