Održan radni sastanak u sklopu projekta Uključi me!

Dana 26. veljače 2021. godine u općinskoj dvorani u Otoku, uz pridržavanje epidemioloških mjera,  održan je sastanak sa zaposlenicama projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II, Uključi me!“ kodnog broja: UP.02.1.1.13.0217.

Teme sastanka bile su: dodatna upućivanja u prava i obaveza zaposlenica, evaluacija dosadašnjeg rada, razmjena dosadašnjih iskustava u radu, pojašnjenje nejasnoća u provedbi aktivnosti, greške koje se javljaju te načini njihova rješavanja.

Radni sastanci provodit će se u narednim mjesecima trajanja projekta radi bolje provedbe projektnih aktivnosti i upoznavanja stvarnog stanja na terenu.

Napomenimo, kroz projekt je zaposleno 20 žena koje se svakodnevno skrbe za 120 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.799.450,00 HRK. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), a provodi se u partnerstvu sa HZZ-om – Regionalni ured Split i Centrom za socijalnu skrb Sinj.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

* Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Otok.Skip to content